Minister Blok van Volkshuisvesting wil de corporatiesector hervormen. Zijn concept plannen, vervat in een novelle, zagen afgelopen maand het daglicht. Met enige teleurstelling las ik de  novelle, omdat er geen aandacht wordt geschonken aan de raakvlakken met de hervormingen in de langdurige zorg. Een gebied waar corporatiesector al decennialang innig mee samenwerkt.

Het scheiden van wonen en zorg is onderdeel van de hervormingen van staatsecretaris van Rijn van Volksgezondheid. Hij vind dat mensen met dementie, een verslaving, geestelijke problemen en een licht verstandelijke beperking langer in een normale huurwoning moeten kunnen blijven wonen. In de novelle van Blok wordt het domein van de woningcorporaties echter zodanig beperkt dat het corporaties nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt om adequaat in te spelen op deze ontwikkeling.

De teleurstelling wordt dus vooral veroorzaakt door wat er niet in de novelle staat zoals:

Positief is dat de novelle gemeenten en corporaties dichter bij elkaar brengt en dwingt om goed samen te werken. En, corporaties moeten terug naar de kern. Ze zijn er voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien vanwege een laag inkomen, een beperking of ouderdom. De markt moet de rest oppakken.

Gemeenten in krimp en anticipeer-gebieden krijgen last van de gevolgen van de novelle. Dit zijn nu al gebieden die slecht scoren op de sociale kaart van Nederland. Hoogste tijd dat corporaties en gemeenten de handen ineen slaan om Den Haag duidelijk te maken dat deze gebieden onevenredig hard worden getroffen door een gebrek aan samenhang in de verschillende hervormingen en een stapeling van de effecten hiervan.

Lees hier de toelichting op de novelle van Blok.

Bert Moormann is directeur Wonen bij woningcorporatie Domesta. Met een bedrijfskundige blik en een gezonde dosis creatief ondernemerschap legt hij verbindingen die bijdragen aan het leefbaar houden van de wijken en dorpen in het werkgebied van Domesta.

Bekijk al onze bloggers