De betrokkenheid bij de eigen leefomgeving in Weststellingwerf is groot. De inwoners van de gemeente grepen dinsdagavond 11 april de kans om mee te praten over een lange termijn visie voor de fysieke leefomgeving. Ruim 80 mensen waren ingegaan op de uitnodiging van de gemeente om in gesprek te gaan over de thema’s leefbaarheid, gezonde leefomgeving en omgevingskwaliteit. Roeg & Roem leidde deze inspiratieavond die een eerste stap is op weg naar de omgevingsvisie.

Van 26 naar 1 wet

In 2019 zal de nieuwe Omgevingswet ingaan. Deze nieuwe wet zal zo’n 26 (!!!) bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving samenvoegen en vereenvoudigen. Eén van de instrumenten om de wet uit te kunnen voeren is de omgevingsvisie. Dit is een integrale visie voor de lange termijn waarin verschillende thema’s en uitdagingen worden verknoopt. In Weststellingwerf heeft de gemeente er voor gekozen de Weststellingwerfsters bij dit proces te betrekken.

Een zaterdagmiddag in Weststellingwerf

Ter voorbereiding op deze avond ging spreekster José van Campen een zaterdagmiddag op verkenning in de gemeente. Ze liet foto’s zien van haar bezoek en wat haar als gast zoal was opgevallen. Een ruig landschap met prachtige buurtschappen, maar soms ook onprettige ruimtes met weinig karakter. De foto’s deed de Weststellingwerfsters opnieuw naar hun omgeving kijken. Een eye-opener, aldus een reactie uit de zaal, want ‘je ziet je eigen omgeving niet’.

Gemene delers

De leefomgeving kan soms heftige discussie oproepen, waarbij meningen en belangen verschillen. Maar los van ons persoonlijke belang is er ook een algemeen belang. Om de gemene delers boven te krijgen is het belangrijk het gesprek met elkaar aan te gaan. Waar word je blij van? Wat frustreert je? Maar ook met de blik vooruit. Wat kan ik daar als bewoners aan doen? En wat heb ik nodig van andere partijen zoals de gemeente.

Invloed op de eigen leefomgeving

Gezelligheid op de buurt, de koeien in de wei. Blij worden van kleine dingen. Tegelijkertijd is het grote landbouwverkeer dat met veeteelt gemoeid gaat een ergernis. Wat uit de gesprekken boven kwam drijven was de betrokkenheid bij de directe leefomgeving en hier ook invloed op uit willen oefenen waarbij regelgeving vaak als beperkend wordt gezien. Een duidelijke boodschap waar de omgevingsvisie op in kan gaan spelen. De input die deze avond verzameld is vormen puzzelstukken in de omgevingsvisie, waarvan het concept eind dit jaar klaar zou moeten zijn. Op 28 april is de tweede inspiratieavond over de toekomst van de landbouw en duurzaamheid.

Lees ook het verslag op de website van Architectuur Lokaal en de gemeente Weststellingwerf.

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers