Roeg & Roem komt dit jaar regelmatig in de Friese gemeente Weststellingwerf. Leuke uitjes zijn dat! De Weststellingwerferfs zijn begaan met hun ruimtelijke toekomst en praten volop mee over wat er in de omgevingsvisie moet komen te staan. Roeg & Roem begeleidt de drukbezochte gespreksavonden. In onderstaand interview vertellen Cor Trompetter en Sietze van Hemmen enthousiast hoe de gemeente Weststellingwerf de aanloop naar de omgevingsvisie op eigen wijze aanpakt.

Hoe willen WIJ dat de gemeente eruit komt te zien?

Het eigenwijze zit ‘m in het feit dat Weststellingwerf niet meedoet aan de Friese aanpak voor de omgevingsvisies, stelt Trompetter. Om een Omgevingsvisie te maken die aansluit bij de behoeften van al die dorpen en inwoners, organiseerde de gemeente een serie inspiratieavonden en themabijeenkomsten. Van Hemmen: “Tijdens deze bijeenkomsten namen we inwoners mee in de onderwerpen, konden zij hun mening geven en haalden we belangrijke thema’s en nieuwe ideeën op. We begonnen de avonden met twee cadeautjes: lekker eten en leuke sprekers die hun visie op het onderwerp gaven. De sessies werden begeleid door bureau Roeg & Roem, om het los te trekken van de gemeente. De opkomst was goed: zo’n 80 tot 100 mensen per bijeenkomst, van ondernemers, scholen en leden van verenigingen voor plaatselijkbelang tot bewoners die we normaal gesproken niet zien. Het is altijd moeilijk om mensen te trekken die niet vaak langskomen, maar wel een nuchtere en inspirerende kijk hebben op de zaak. Dat lukte verrassend goed.”

Wat bracht het op?

Naast een beter idee van wat er leeft in de gemeenschap en welke thema’s er in de visie moeten  komen, boden de sessies de mogelijkheid écht de dialoog met de burger aan te gaan. Trompetter: “Bij elke bijeenkomst waren leden van het college van B&W aanwezig om te laten zien dat de omgeving écht een gedeelde verantwoordelijkheid is. Die dialoog werkte goed, omdat de omgeving een tastbaar onderwerp is. Dat is anders dan bij het sociaal domein.”

Succesfactoren voor een sterke gezamenlijke Omgevingsvisie

Hoe pak je die Omgevingsvisie nu samen met de burger op? En wat kan het proces helpen? Een paar succesfactoren willen Trompetter en Van Hemmen wel delen:

Benieuwd naar het volledige artikel? Lees het hier.