Samen leven in een buurt of dorp is voor de meeste van ons vanzelfsprekend. Maar het gaat wel gepaard met veel gewoontes en ongeschreven regels. Voor statushouders is dit niet altijd even makkelijk. Een goede reden om daarover het gesprek met elkaar aan te gaan! Namens Lyaemer Wonen organiseerde Roeg & Roem op 28 maart een gespreksavond in de gemeente De Fryske Marren om de integratie van statushouders een nieuw impuls te geven.

Onbekend maakt onbemind

De discussie rond huisvesting voor statushouders is ondertussen minder heftig, maar nog steeds urgent. Corporaties hebben toegezegd 1 op de 5 vrijkomende woningen toe te wijzen aan statushouders, zo vertelt Aart Rekers directeur-bestuurder van Lyaemer Wonen. Dit wordt niet altijd positief ontvangen in de gemeenschap. Een gevoel dat versterkt lijkt te worden door beeldvorming door sommige media. Maar onbekend maakt onbemind, zo redeneert Lyaemer Wonen. Daarbij wordt de kracht van lokale partners in een gemeenschap vaak over het hoofd gezien. Hoog tijd om met scholen, kerken, buurt- en sportverenigingen een maatschappelijk gesprek te voeren over samen leven in dorpen en wijken.

De kracht om je aan te passen

Mamadou Congo vluchtte jaren geleden van Burkina Faso naar Nederland. Hij voelt zich thuis in ons land, maar daar is veel aan vooraf gegaan. Mamadou gaf ons met zijn verhaal een inkijkje in onze Nederlandse cultuur en eigenaardigheden. Het begint met respect voor elkaars waarden en normen, zegt Mamadou. Als iedereen zich bewust is van de verschillen, kun je op zoek gaan naar oplossingen. Ellen Boonen van Vluchtelingenwerk Nederland vult aan dat in ieder mens de kracht zit om zich aan te passen. Tahran vindt het woord nieuwkomer beter dan statushouder. Hulp bij de eerste stappen in een nieuwe gemeenschap is immers voor alle nieuwkomers prettig.

Van nieuwkomer naar goede buur

‘Waarom hebben sommige nieuwkomers de hele dag de gordijnen dicht? Daar zijn verschillende redenen voor, één daarvan is dat ze dan zonder hoofddoek door het huis kunnen lopen. Als je dat weet is het eigenlijk heel logisch. Je hoeft het alleen even te vragen’

Een greep uit de ideeën die naar voren kwamen om de integratie een nieuw impuls te geven. Op een positieve manier contact leggen en openstaan voor elkaars achtergrond. Sport verbroedert, het is voor jong én oud een manier om aansluiting te krijgen bij de gemeenschap.  Hulp is wederkerig, nieuwkomers zijn vaak blij iets terug te kunnen doen. Zorg dat vrijwillige inzet laagdrempelig is. Als buren ben je gelijkwaardig, het initiatief hoort van beide kanten te komen.

Betrokkenheid

Kleine gemeenschappen zoals in De Fryske Marren zijn meestal ideaal voor nieuwkomers. De betrokkenheid is hier vaak groot en er is een actief verenigingsleven, iets waar nieuwkomers profijt van hebben. Het organiseren van gespreksavonden kan een goede manier zijn om met elkaar in contact te komen en eventuele weerstand in de gemeenschap weg te nemen. Maar hoe bereik je mensen die minder betrokken zijn? Opnieuw moeten we de kracht van lokale partijen niet onderschatten. Als voorzitter van een vereniging heb je aanzien én een voorbeeldfunctie, aldus één van de aanwezigen. Als de voorzitter het nieuwe gezin uitnodigt voor een kop koffie, straalt dit af op de gemeenschap. Het zit hem vaak in de kleine dingen.

Lees hier de inzichten en conclusies.

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers