Hoe kunnen we de leefbaarheid in krimpregio’s behouden of vergroten? Sinds 2013 is hier op 14 locaties mee geëxperimenteerd, onder begeleiding van Platform 31. De krimpexperimenten laat zien dat ‘van onderop’ de toekomst heeft.

De ondernemerskracht van bewoners en bedrijven

De ondernemerskracht van bewoners en bedrijven is echt nodig, omdat er bijna geen andere investeerders meer over zijn in deze gebieden. Bewoners en bedrijven boeken eerder en beter resultaat. Het verbeteren van de kwaliteit van de woning en woonomgeving, het organiseren van ontmoetingsruimten en het leveren van lichte zorg komt steeds vaker vanuit de bewoners zelf. De auteurs constateren ook behoudendheid en soms gebrek aan kennis bij lokale overheden en partijen om het vraagstuk adequaat aan te pakken. Toch nemen gemeenten ook initiatieven, bijvoorbeeld rond het verbeteren van de kwaliteit en sloop van koopwoningen of bij het terugdringen van de leegstand van winkels.

Meer weten?

Benieuwd naar de experimenten en de resultaten? Lees hier het volledige artikel of download het onderzoek als pdf.