Spannende tijden voor de school waar we met labLOKAAL Friesland neerstreken. Deze staat sinds een paar dagen te koop voor maar liefst 1 euro! De Friese corporatie Wonen NoordWest Friesland heeft het advies van het labLOKAAL ter harte genomen en is een campagne gestart: Old school 4 new business!

Alweer een mooie uitkomst van de labLOKAALs. In Tweede Exloërmond heeft het labLOKAAL geresulteerd in een pilot waarbij woningcorporatie Woonservice en bewoners al voor de sloop van woningen met elkaar in gesprek gaan over een nieuwe invulling voor de braakliggende grond die ontstaat als gevolg van de sloop. Binnenkort een uitgebreide update hierover! En dus ook concrete stappen in Tzummarum. Het harde, maar vooral leuke en inspirerende, werken tijdens de snelkookpansessie loont!

Voormalig schoolgebouw de Haven staat nu te koop voor 1 euro! Een unieke kans voor ondernemers die wel ruimte nodig hebben, maar niet over een ruim budget beschikken. Belangstellenden worden uitgenodigd voor 1 maart 2014 een businessplan in te leveren.

De eerste creatieve ideeën voor de school zijn al binnen. In april 2014 besluit een speciaal samengestelde beoordelingscommissie welk businessplan voor zowel ondernemer als Tzummarum de beste kansen biedt en wie de school ‘krijgt’.

Meer info over de Campagne? Surf naar de site van Old school 4 new business of Wonen NoordWest Friesland.

De actie is al door diverse media opgepikt, hieronder een kort overzicht

Leeuwarder Courant | Franeker Courant | Weekkrant | Herbestemming.nu | Omrop Fryslan |

Deze architect is doortastend, creatief en resultaatgericht. Een goede leefomgeving is waar het volgens haar om draait, helemaal wanneer dit samenkomt op ruimtelijk én sociaal vlak. Annette was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem en nu werkzaam als architect bij TWA architecten.

Bekijk al onze bloggers