Waar gesproken wordt over wijkeconomie wordt direct gedacht aan verdienmodellen. En dat is natuurlijk ook logisch, maar slechts een onderdeel van wijkeconomie.  Succesvol werken aan wijkeconomie betekent breder kijken naar economie in de wijk, waardoor op allerlei gebieden kapitaal wordt gewonnen.

In het noorden hebben we mooie voorbeelden van diverse soorten wijkeconomie. Denk aan de dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht, zwembad in Valthermond, dorpshuis Pieterburen, Kindercentrum de Rommelpot, buurtsuper in Eext en zo zijn er nog veel meer voorbeelden.  Deze “grote” bewegingen ontstaan waar de gunfactor in de gebieden aanwezig is. De gunfactor is de x-factor van wijkeconomie, je bent bereid 10 cent extra voor de pak melk te betalen omdat het van de boerderij verderop komt, of omdat Jannes daardoor de baan heeft in de buurtsuper. Omdat je het ze gunt.

Deze x-factor is niet direct aanwezig in alle gebieden. Ik doel op de gebieden waar mensen wonen, maar elders leven. Zij voelen zich niet verbonden met de wijk en/of de buren en willen die 10 cent extra niet betalen. Eén van mijn gebieden is zo’n wijk waar de gunfactor nog niet (volledig) aanwezig is. De wijkeconomie moet dus klein opgebouwd worden om te slagen. Door een georganiseerde avond waarin bewoners, organisaties en ondernemers elkaar troffen zijn er goede ideeën met elkaar verbonden, bottom-up. Zo willen de gepensioneerde ondernemers en leerkrachten hun kennis gaan delen met de werkzoekenden van de wijk. En gaan de ZZP-ers elkaar opzoeken en de krachten bundelen. De doelen van deze twee initiatieven zijn hetzelfde; het genereren van (meer) financieel kapitaal en het tegengaan van werkloosheid. Maar in de spin-off creëer je zo ook meer sociale cohesie. Mensen ontmoeten elkaar, geven om elkaar, en zetten zich in voor de ander. En dit is een goede voedingsbodem voor het laten groeien van een duurzaam verdienmodel.

Een verdienmodel kan bedrijfseconomisch nog zo goed in elkaar steken, maar als sociaal kapitaal in het gebied ontbreekt, is de kans van slagen niet groot. Daarentegen, als eerst gewerkt wordt aan sociaal kapitaal (o.a. ook door economische processen), kan er veel meer financieel kapitaal gegenereert worden wanneer er in de toekomst een verdienmodel opgezet wordt. Men is dan bereid eventueel meer te betalen of hun dagritme te veranderen aangezien de x-factor aanwezig is en ze het elkaar gunnen.

Wie weet schrijf ik over een 3 jaar een blog over de lokale munt die in ditzelfde gebied is geïmplementeerd.

To be continued…

Jolanda Lubberts-Admiraal heeft als jonge gebiedscoördinator bij de gemeente Emmen een frisse blik op ontwikkelingen in de gebieden. Met haar enthousiasmerend vermogen verbindt zij in 3 wijken en 2 dorpen initiatieven met elkaar voor het verbeteren van de leefkwaliteit van deze wijken en dorpen.

Bekijk al onze bloggers