Leefbaarheid in de noordelijke roemte, dat is wat ons drijft bij stichting Roeg & Roem! We bieden een podium aan al het moois dat er in het noorden is en vinden het belangrijk dat kennis en ervaring hierover gedeeld wordt. Als kennis- en inspiratieplatform houden we de lijntjes kort met iedereen die betrokken is bij het noordelijke leven, wonen en werken.

Beide laarzen op de grond

Sinds 2008 heeft stichting Roeg & Roem een veelzijdig netwerk opgebouwd dat onder andere bestaat uit gemeenten, woningcorporaties, bouwers, adviseurs en bewonersgroepen. Vertrekpunt is het contact met ons netwerk. Wat speelt er, welke kansen liggen er en welke linkjes kunnen we leggen? Thema’s als huisvesting, krimp en bewonersinitiatieven plaatsen we in de unieke noordelijke context. En waar nodig trekken we onze stoute paarse laarzen aan en mengen we ons als kritische partij in het debat.

Hoe doen we dat?

Bij Roeg & Roem geen dikke onderzoeksrapporten, maar frisse denksessies en workshops rond actuele thema’s en vraagstukken. We organiseren laagdrempelige activiteiten op inspirerende plekken met passende werkvormen. We gaan op zoek naar praktische handvatten en zetten complexe uitdagingen om naar bruikbare tips.

De afgelopen jaren hebben we een mooie verzameling succesformats ontwikkeld, zoals het Spitsuurtje, het LabLokaal en de Doorgeefcamera. Met workshops over statushouders, dorpscoöperaties, duurzaamheid en sociale binding blijven we aangehaakt bij wat er speelt in onze dorpen en wijken.

Voor wie?

Bij Roeg & Roem doorbreken we het wij-zij denken, bij ons is iedereen een professional. We zetten aan tot het smeden van nieuwe en vruchtbare coalities. Daarom is Roeg & Roem er voor íedereen die aangehaakt wil blijven bij leefbaarheid in de noordelijke dorpen en wijken. Dit kan vrijblijvend of sluit je (met je organisatie) aan bij ons netwerk van FANs en supporters.

Wat kan Roeg & Roem voor mij betekenen?

  • Deelnemen aan onze activiteiten is een mooie manier om geïnformeerd en geïnspireerd te blijven en je netwerk te verbreden.
  • Gebruik onze website als digitaal inspiratieplatform met verhalen en projecten over dorpen en wijken in Noord-Nederland.
  • Benader ons voor informatie over interessante projecten of mensen op het gebied van leefbaarheid. In de loop der jaren hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd.
  • Schakel ons in voor een project in dorp of wijk, workshop in je organisatie of prikkelende bijeenkomst.

Het team

Roeg & Roem wordt geleid door Merel Melief en Dien Wiersma. Twee jonge enthousiastelingen met een brede achtergrond in leefbaarheid, communicatie en sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

Ze worden daarbij ondersteund door vier FANtilatoren, het stichtingsbestuur. Zij zijn het klankbord van het projectbureau en bestaan uit: