Vijf jaar geleden werd er in de Deventer wijk Voorstad Oost veel opbouwwerk ingezet, omdat bewoners niet in beweging kwamen. In vier jaar tijd onderging de wijk een ware metamorfose: bewoners zijn nu zelf aan zet. Sterker nog: de participatiebereidheid ligt zelfs tien procent hoger dan in andere Deventer wijken en dorpen. Het geheim? Ritselen!

Ritselmanagement is een manier van werken, denken, verbinden, communiceren en kansen zien. Zeven pijlers bleken bepalend voor deze aanpak en vormen het hart van het boekje ‘Ritselmanagement voor dummies’: hoe pragmatisch leiderschap en ritselmanagement bijdragen aan een nieuwe en goede verhouding tussen samenleving en overheid’. Lees hier meer over Ritselmanagement en de 7 pijlers