Rijksbouwmeester Floris Alkemade publiceerde november vorig jaar het essay ‘De emancipatie van de periferie’. Hierin pleit hij voor het benutten van de dynamiek en ruimte van de periferie. Juist in landsdelen als het Noorden is genoeg ruimte voor experimenten en innovaties als het gaat om de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie. “De periferie zal hier een voortrekkersrol moeten nemen”, aldus Floris Alkemade.

Te gast bij The Next City

Deze week brengt het college van Rijksadviseurs een bezoek aan Groningen waarbij kennisuitwisseling over de ruimtelijke opgaven van het Noorden op de agenda staat. Op 23 mei zullen Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt tijdens een lezing van The Next City een toelichting geven op recente inzichten. Hoe kunnen de ruimtelijke economische structuur, de omgevingskwaliteiten en de verbindingen van Noord Nederland worden versterkt? Daan Zandbelt heeft in het rapport ‘Sterk Noord Nederland’ vier perspectieven ontwikkeld voor hoe de concurrentiekracht van Noord-Nederland structureel kan worden versterkt door ingrepen in de leefomgeving.

Meer lezen en weten?

Het essay van de Rijksbouwmeester kun je hier downloaden. Lees ook de reactie van Karin Peeters hierop waarin zij een oproep doet aan noordelijke overheden: overstijg de eigen rol om kansen te benutten!

Meer weten over de lezing van 23 mei? Lees het hier. De lezing is onderdeel van een lezingenreeks van The Next City waarin verschillende professionals uit binnen- en buitenland naar Groningen komen om ons te inspireren. Meer info vind je hier.

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers