Compact, duurzaam én betaalbaar wonen: daar komt het op neer. Het straatje van 5 tiny houses, dat is opgezet als pilot, is geïnitieerd door Gerard Dijkstra die geboren en getogen is in Hardegarijp. De huisjes staan op een kavel van 160 m2 en zijn 30 m2, inclusief een veranda. Duurzaamheid was leidend in het ontwerp. Er zijn 48 zonnepanelen die de huisjes bijna energieneutraal maken. Er is elektrische vloerverwarming en er is hergebruik van water bij het doorspelen van het toilet.

Benieuwd naar de ecologische footprint, het verdienmodel en hoe om te gaan met het Bouwbesluit? Lees het op de website van platform 31. Een paar eerste tips vind je hieronder.

Samenwerken met de gemeente

De gemeente Tytsjerksteradiel haakte enthousiast op het initiatief in. Belangrijke vraag die je je als krimpgemeente moet stellen: voor wie bouwen we en wat bouwen we? Het meest voorkomende woningtype in Tytsjerksteradiel is een ruime vrijstaande woning. In het licht van de demografische trends zijn tiny houses wellicht een interessante aanvulling op de bestaande voorraad. Tiny houses zijn relatief gemakkelijk te verplaatsen. Dat is handig en duurzaam, zeker in een context van krimp.

Bouw met Collectief Privaat Opdrachtgeverschap

Het tiny house straatje is bewust aangevlogen als CPO-project. Bewoners mochten zelf hun inrichting bepalen, dus elk huisje ziet er van binnen anders uit. Bij particulier opdrachtgeverschap gelden op basis van artikel 1.12a van het Bouwbesluit lichtere eisen. Andere mogelijkheden om kleine woningen ruimte te bieden zijn het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3 van het Bouwbesluit) en de Crisis- en herstelwet. Als straks de omgevingswet wordt ingevoerd mogen gemeenten echter zelf afwijkende eisen stellen, dus dan zijn huidige hobbels met betrekking tot het Bouwbesluit niet meer aan de orde.

Een betaalbaar plaatje

De prijs van een smart tiny houses van Mill Home bedraagt 80.000 euro, inclusief btw. Daarbij inbegrepen is ook het dak met zonnepanelen. De grond zit hier nog niet bij. Het financiële plaatje wordt echter interessant als je kijkt naar de totale woonlasten. Dat zijn de hypotheeklasten en de energielasten bij elkaar opgeteld. De energielasten zijn in dit geval 0 euro, waarmee de totale woonlasten – inclusief aflossing – voor Gerard bijvoorbeeld uitkomen op 350 euro per maand.

Kor Bolhuis van de Rabobank zegt: Door met elkaar in oplossingen en kansen te denken, zouden er veel meer tiny houses in Nederland gerealiseerd kunnen worden! Zoek de samenwerking op! Als gemeente, projectontwikkelaar, notaris, bank en bewoner. Een tiny house is vooralsnog niet standaard, dus kijk met elkaar uit naar oplossingen.

Duurzaamheid in en rondom huis

Het dak van het huisje ligt helemaal vol met zonnepanelen. Daarmee wordt 5.000 kW aan energie opgewekt. Het energieverbruik van het huisje schommelt rond de 3.000 kW. Bewoners houden dus 2.000 kW over: dat gaat naar de laadpaal voor de electrische auto. Gerard hoopt in 2020 off-grid te kunnen, wanneer de accu’s zo ver doorontwikkeld zijn dat de huisjes van de nutsvoorzieningen afkunnen.

Het dak zelf en de wanden van de tiny houses zijn hoogwaardige sandwichpanelen van hout uit duurzame plantagebossen. Ze worden aan als legoblokken aan elkaar ‘geklikt’ en gelijmd voor een krachtige constructie. Ook in de woning staat duurzaamheid centraal. Gerard heeft zelf bijvoorbeeld gekozen voor een sanitair systeem waarbij het wasbakwater wordt gebruikt om het toilet door te spoelen.

Een ander belangrijk aspect is aanhaken op de deeleconomie. De bewoners van het straatje hebben straks één stofzuiger en één grasmaaier. Het is nergens goed voor om dat soort spullen allemaal voor jezelf te hebben…

Meer info:

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers