geplaatst op 14 april 2014 door

DEEL& Ulrum: Flexibel projectmanagement en de SPAR van Ulrum

Soms is het lastig uitleggen wat we allemaal doen bij DEEL& Ulrum. Dat komt enerzijds doordat het een bijzonder veelomvattend project is en anderzijds doordat het project zelf en de indeling, het verloop en de focus van het project niet vanaf dag één 100% vastliggen. Voor mij een vertrouwde en goede manier van werken maar voor de buitenwereld soms wel wat spannend of moeilijk te bevatten. Voorbeeld: je geeft aan het begin van Lees verder

geplaatst op 10 april 2014 door

The x-factor

Waar gesproken wordt over wijkeconomie wordt direct gedacht aan verdienmodellen. En dat is natuurlijk ook logisch, maar slechts een onderdeel van wijkeconomie.  Succesvol werken aan wijkeconomie betekent breder kijken naar economie in de wijk, waardoor op allerlei gebieden kapitaal wordt gewonnen.

In het noorden hebben we mooie voorbeelden van diverse soorten wijkeconomie. Denk aan de dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht, zwembad in Valthermond, dorpshuis Pieterburen, Kindercentrum de Rommelpot, buurtsuper in Eext en zo zijn er nog veel meer voorbeelden.  Deze “grote”bewegingen ontstaan waar de gunfactor in de gebieden aanwezig is. Lees verder

geplaatst op 7 april 2014 door

Stap voor stap opplussen

De 3e en laatste sessie in Ulrum stond in het teken van het opplussen van de woningvoorraad. Ulrum wil de woningen in het dorp toekomstbestendig maken door te investeren in duurzaamheid en het levensloopgeschikt maken van woningen. Delen van de woningvoorraad zijn verouderd of niet meer passend bij de eisen van deze tijd. Op dit moment zijn de bewoners aan het onderzoeken hoe ze aan deze opgave vorm kunnen geven. Ze hebben vooral behoefte aan het concreet maken van de stappen die doorlopen moeten worden. We werken dus weer toe naar een lijst met concrete tips en een stappenplan om aan de slag te gaan met het opplussen!

Lees verder

geplaatst op 3 april 2014 door

Pijnlijke keuzes of de toekomst van de sociale huursector?

Vaak besef je pas de waarde van iets als je het mist, De Dijk zong het al. Nu is het niet zo dat de waarde van de samenwerking tussen gemeente en corporaties voor de stad langs me heen is gegaan. Het is fijn wonen in Groningen, met z’n gemengde wijken en betaalbare woningen, waar van alles te doen is en de verschillen nooit groot zijn. Maar pas nu dit dankzij het Rijksbeleid onder druk komt te staan, besef ik dat alles wat zo normaal leek, stiekem toch best bijzonder is. Lees verder

geplaatst op 31 maart 2014 door

Tien tips voor ruilverkaveling

Terug op ons vaste stekje in Groningen kijken we terug op een boeiende en leerzame week in Ulrum. Vandaag een verslag van de brainstorm over ‘ruilverkaveling’ die we woensdag organiseerden in Pand Luth. Hoewel ruilverkaveling associaties oproept met herindeling van weilanden en kadastergrenzen, gaat het hier om iets anders. Woningen met onvoldoende kwaliteit worden gesloopt en daarvoor in de plaats kunnen op een duurzame wijze (corporatie)woningen worden ontwikkeld die passen bij de huidige tijd. Ruilverkaveling is één van de 3 opgaven van Deel & Ulrum en staat hoog op het verlanglijstje van de bewoners. Niet alleen om de kwaliteit van de woningvoorraad Lees verder

1 3 4 5 6 7 38