geplaatst op 31 maart 2014 door

Tien tips voor ruilverkaveling

Terug op ons vaste stekje in Groningen kijken we terug op een boeiende en leerzame week in Ulrum. Vandaag een verslag van de brainstorm over ‘ruilverkaveling’ die we woensdag organiseerden in Pand Luth. Hoewel ruilverkaveling associaties oproept met herindeling van weilanden en kadastergrenzen, gaat het hier om iets anders. Woningen met onvoldoende kwaliteit worden gesloopt en daarvoor in de plaats kunnen op een duurzame wijze (corporatie)woningen worden ontwikkeld die passen bij de huidige tijd. Ruilverkaveling is één van de 3 opgaven van Deel & Ulrum en staat hoog op het verlanglijstje van de bewoners. Niet alleen om de kwaliteit van de woningvoorraad Lees verder

geplaatst op 26 maart 2014 door

Van winkel naar…..?

Roeg & Roem is van 24 tot 28 maart in Ulrum om de bewoners van het dorp te ondersteunen bij de verschillende opgaven die zij voor zichzelf hebben geformuleerd. Iedere dag staat een andere opgave centraal. We trapten de eerste dag af met het thema herbestemming van (leegstaande) panden. Een goede aanleiding om ons format labLOKAAL in te zetten! In overleg met de bewoners kozen we voor het pand aan de Noorderstraat 11-15, beter bekend als Pand Luth. Een voormalige woningstoffeerderij Lees verder

geplaatst op 24 maart 2014 door

Gezocht: jonge, creatieve en duurzame doeners!

Groningen zit barstensvol jonge, creatieve en duurzame denkers en doeners. Er zijn door de provincie al verschillende dorpsmoestuinen, duurzame dorpshuizen, natuurspeeltuinen en een mobiele muziekschool gerealiseerd. De eerste plannen voor een jongerencentrum met zonnepanelen en een daktuin is een kwestie van tijd.  Lees verder

geplaatst op 10 maart 2014 door

De doorgeefcamera: reisverslag 2013 en het plan voor 2014

De doorgeefcamera heeft in 2013 een mooie reis gemaakt door Noord Nederland en bezocht projecten op het gebied van dorpsontwikkeling zoals project 2034 in Ulrum, nam een kijkje bij voorzieningen als MFC de Kompenije in Jubbega en Wongema in Hornhuizen en bracht vooral mooi de kracht van vrijwilligers in beeld met projecten als de Tropische Kas in Beetsterzwaag en de Swaddekuier in Buitenpost.

kaart noord nederland stippen doorgeefcamera

Lees verder

geplaatst op 6 maart 2014 door

Zorg over wat er níet in de novelle van Blok staat

Minister Blok van Volkshuisvesting wil de corporatiesector hervormen. Zijn concept plannen, vervat in een novelle, zagen afgelopen maand het daglicht. Met enige teleurstelling las ik de  novelle, omdat er geen aandacht wordt geschonken aan de raakvlakken met de hervormingen in de langdurige zorg. Een gebied waar corporatiesector al decennialang innig mee samenwerkt. Lees verder

1 2 3 4 5 6 37