geplaatst op 10 februari 2015 door

Koophuis in krimpgebied: actie gevraagd

De aanpak van de woningvoorraad in de krimpgebieden was lange tijd synoniem voor het ingrijpen van corporaties in de huurvoorraad. Inmiddels weten we dat de particuliere woningen een minstens even zo grote uitdaging vormen. De provincie Groningen en 12 Groningse gemeenten wachten niet af, maar zoeken met experimenten de kansen op. In de publicatie ‘Gronings Gereedschap’, gepubliceerd op 30 januari, worden de eerste resultaten en ervaringen gebundeld. Lees verder

geplaatst op 5 februari 2015 door

PARTYcipatie, wel degelijk een feestje!

Waarom? Dat werd de hoofdvraag van de Partycipatie-middag in Schoonoord 29 januari. Omdat de  koning het zegt. Omdat het van je verwacht wordt. Omdat het hip is. Op een winterse januarimiddag dook een groep ervaringsdeskundigen in de dilemma’s van participatie bij dorps- en wijkvernieuwing. Gaaike Eeuwema trapte af met zijn blik op het thema. In plaats van antwoorden te geven, kwam Gaaike met nóg meer vragen! Want als je de vragen achter de vragen niet stelt, kom je geen stap verder. En zo sloegen wij participerend aan het leren. Lees verder

geplaatst op 6 januari 2015 door

Samen op het nieuwe erf : DAAD architecten geeft nieuwe vorm aan ‘naoberschap’

Dorps wonen is in Drenthe op vele plekken mogelijk. Dat er ook nieuwe erven gebouwd worden, waar bewoners in een zekere collectiviteit wonen, is iets van de laatste tijd. Woningcorporatie Woonservice ging in Exloo de uitdaging aan en vroeg DAAD Architecten om een eigentijdse invulling van het Drentse begrip ‘naoberschap’. Woonconsulent Ina Bijlsma en architect Victor Ackerman lichten het concept van ‘Nei Arf’ toe. Lees verder

geplaatst op 11 december 2014 door

Wijkvernieuwing is gewoon (nog) niet sexy genoeg!

Waarheen, waarvoor met de wijkvernieuwing vraagt Theo Adema, adviseur van KAW, zich hardop af. Volgens hem bevinden we ons in een tijd waarin de omstandigheden er allemaal naar zijn om op dit gebied een grote slag te slaan. In de kRoeg & Roem op donderdag 27 november gingen de aanwezige experts aan de hand van vier stellingen met Theo’s vraag aan de slag. Mijn conclusie? We moeten belanghebbenden meer verleiden, maar wijkvernieuwing is momenteel gewoon niet sexy genoeg. Lees verder

geplaatst op 2 december 2014 door

Het Le Roy gebied in Lewenborg: honderd jaar samenwerking tussen bewoners en de natuur

Een jungle-achtige wildernis van zes hectare groot, slingerend dwars door een naoorlogse woonwijk. Wie het gebied durft te betreden wordt beloond, want vindt er een eco-kathedraal, bijenstal, smulbos, kinderboerderij, touwladders, klimbomen en nog veel meer. Alles uit de hand van wijkbewoners, die voor de duur van honderd jaar het natuurbeheer hier verzorgen.

Het oorspronkelijke initiatief kwam niet van bewoners maar van de gemeente Groningen. In 1973 nodigde zij filosoof en eco-architect Louis Le Roy uit om het gebied in te richten. Le Roy stond toen al bekend om zijn manier van samenwerken met de natuur, die veel mensen inspireerde om zich met hun woonomgeving bezig te houden. Vanuit zijn visie moet de mens de natuur niet proberen te beheersen, maar haar volgen en slim inspelen op haar groeikracht. Lees verder

1 2 3 4 40