In de film Onderstroom volgt filmmaker Jeroen Hoogendoorn actiegroep Comité Hou Friesland Mooi in hun strijd tegen grootschalige windenergie. Maar de film heeft een diepere laag, het gaat over de machtsverhoudingen in onze democratie en is daarmee actueler dan ooit. “Het gaat niet over windmolens, maar over de manier waarop er door overheid en bedrijfsleven mee wordt omgegaan. Ik had het ook over de gaswinning in Groningen kunnen doen, daar zie je hetzelfde gebeuren. Als burger voel je je verraden.”

Heft in eigen handen

Maar de documentairemaker zag echter niet alleen frustratie en woede, maar ook een onderstroom van zelf het heft in handen nemen. ‘Ik ben onder de indruk wat er op kleine schaal aan democratisch gehalte zit. Boosheid en frustratie werden omgebogen in burgerinitiatieven. In Pingjum werd bijvoorbeeld een coöperatie opgericht die een eigen dorpsmolen wilde exploiteren. Dat is sociale winst.’ Aldus het interview op de website van Doarpswurk.

Onderstroom

De documentaire is in begin maart zowel op Omrop Fryslân als op NPO 2 uitgezonden. De uitzending terug kijken kan hier.