Eerste Exloërmond, Tweede Exloërmond, Valthermond. Echte ontginningsdorpen, strak in het gelid van de vroegere pioniers die er zo’n 160 jaar geleden begonnen met de veenontginning. Kilometers dorp, huizen schouder aan schouder, wijds uitzicht, uitgestrekte akkers, rechte lijnen. Borger-Odoorn is een van de snelst krimpende gemeenten van Nederland. De krimp wordt er niet tegen gegaan, niet toegejuicht, maar geaccepteerd en met de nuchterheid van de lokale bevolking wordt er invulling gegeven aan krimp, een nieuwe vorm van koplopen en pionieren.

Voor Woonservice zijn Tweede Exloërmond en Valthermond dorpen die er toe doen. Ruim 15% van het woningbestand, zo’n 700 woningen, maar met een zeer moeilijke verhuurbaarheid. Relatief veel woningen uit de jaren ’50-’70. Rijwoningen en tweekappers. De huurvoorraad krimpt er door verkoop en sloop, maar er wordt ook gebouwd. Recent de MFA in Valthermond en op dit moment verversen we in Tweede Exloërmond oude huurwoningen in samenspraak met de bewoners.  Vanaf 2004 zijn er door Woonservice op locaties in Valthermond en Tweede Exloërmond woningen gesloopt, nu al ruim 50 woningen, een verdubbeling in de komende 10 jaar is misschien nog wel een voorzichtige inschatting. Natuurlijk is er gezocht naar nieuwe bestemmingen voor de lege kavels – de grasvelden – die ontstaan, er ligt een aardig stapeltje met plannen en ideeën. Maar zonder resultaat. Langzaam, maar gestaag raken deze plannen op de achtergrond, verdwijnen uit bestuurlijke overleggen tussen corporatie, gemeente, dorpsbelangen en huurdersvereniging. Het gras is aan de winnende hand. Het wordt tijd voor nieuwe inzichten!

labLOKAAL: de uitdaging

Stap in het rechtlijnige Mondengebied af van het gebaande pad en denk mee over de toekomst van krimplocaties in Tweede Exloërmond en Valthermond. In Valthermond (Roelof Tuinstraat) en Tweede Exloërmond (Middenlaan) liggen ‘trapveldjes’, qua oppervlakte ruimer bemeten dan de Kuip en Arena bij elkaar.  Een ideale basis voor vrijdenkers, creatievelingen en omtinkers met oog voor de ruimtelijke context. Ook niet voetballiefhebbers zijn meer dan welkom. Er wordt op deze locaties namelijk weinig getrapt en Woonservice stelt op voorhand geen eisen aan het spel en de regels anders dan dat het fairplay moet zijn. Alle ideeën zijn welkom, zolang de invulling niet nadelig is voor de omgeving en bij voorkeur een bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen en de kosten voor Woonservice beperkt blijven.

Denk niet alleen over het hier en nu, maar ook over de toekomst. Is de invulling repeteerbaar op toekomstige ‘krimplocaties’? Welke waarden hechten we aan een verband tussen de krimplocaties van nu en van straks? Moet er vanuit stedenbouwkundig perspectief gestuurd worden op het reguleren van deze locaties of laten we ‘de markt’ bepalen waar wonen plaatsmaakt voor het nieuwe pionieren?

De inzet van Woonservice

Woonservice is een maatschappelijk betrokken corporatie met oog voor goed en betaalbaar wonen op het Drentse platteland. Leefbaarheid en vitaliteit zijn kernbegrippen, maar we zijn ook eigenwijs, net als onze bewoners. We willen dat bewoners zoveel mogelijk op hun eigen wijze invulling kunnen geven aan wonen. Ook wij hebben krimp liever niet. Een discussie over krimplocaties in de Drentse Monden maakt van krimp dan ook geen doel op zich. Toch vinden we het erg noodzakelijk om deze discussie tijdig te voeren en op het juiste moment een besluit te nemen over het uit de markt nemen van de voorraad. Wachten op leegstand is vaak vragen om problemen. We discussiëren dan ook niet alleen over de bestaande ‘krimpveldjes’, maar ook over locaties waar nu (nog) onze huurders wonen, soms al jaren in volle tevredenheid. labLOKAAL krijgt van Woonservice alle vrijheid, geen regels geen belemmeringen, onorthodox en eigenzinnig. Graag zelfs! Van Woonservice mag verwacht worden dat we met al deze nieuwe inzichten tot een beter plan komen voor De Monden, samen met bewoners en belanghouders, maar vooral ook weer zorgvuldig. Duidelijk zo hopen we! We zien uit naar jullie ideeën en hebben er zin in! We zien elkaar in Valthermond.

Hans is adviseur strategie en beleid bij de woningcorporatie Woonservice.

Bekijk al onze bloggers