Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in /home/burobaum/webapps/roegenroem_1/wp-content/plugins/super-awesome-filter/sa-filter.php on line 358

De sleutel tot bewonersparticipatie

Zeven corporaties deelden hun kennis en ervaring op het gebied van bewonersparticipatie bij beleid en besluitvorming. Lees hier welke inzichten dit opleverde. Lees meer

Bewonersparticipatie bij beleid en besluit? Dat kan!

Bewoners betrekken bij beslissingen over sloop en renovatie. Steeds meer woningcorporaties gaan hiermee aan de slag. Welke factoren zijn van invloed? Welke voorwaarden kun je als corporatie scheppen om tot een geslaagd proces te komen? Lees hier een greep uit de aandachtspunten. Lees meer

Van oplapwerk naar nieuw regionaal perspectief

De technocratische aanpak in aardbevingsgebied heeft onvoldoende oog voor bewoners en leefomgeving. Nathalie de Vries en Fred Schoorl luiden de noodklok in hun opiniestuk in Trouw. Tijd om over te gaan tot actie, zo vindt Roeg & Roem. Heb jij hier ideeën over? Stuur ons een mail! Lees meer

Weststellingwerf pakt de omgevingsvisie op eigen wijze aan

In de Zuid-Friese gemeente Weststellingwerf is men best eigenwijs: ze gaan voor een eigen Omgevingsvisie en niet voor de Friese aanpak. Daar houdt Roeg & Roem wel van! We begeleiden het proces waarin bewoners gevraagd worden naar hun ideeën en zorgen over de ruimtelijke toekomst. Lees meer

Straatpraat, investeer in goed contact

Een goed gesprek met bewoners kan veel inhoudelijke input geven en bijdragen aan een goede verstandhouding. Veelal wordt dit op intuïtie gedaan, maar zijn er ook tools? Lees meer over de geslaagde workshop Straatpraat! Lees meer

Roeg & Roem is een inspiratieplatform voor leefbaarheid in de noordelijke roemte