Maak zorg onderdeel van de samenleving en geen doel op zich. Dat was de belangrijkste conclusie van de tweede editie van (ont)Zorg(en) voor Dummies van Roeg & Roem waarbij verschillende vernieuwende zorginitiatieven zich presenteerden.

Nadat Sjoerd IJdema van Partoer kort de laatste ontwikkelingen geschetst had werd de praktijk van mantelzorg en participeren in een korte sketch neergezet. Een mooie brug naar de verschillende initiatieven en hun lessen uit de praktijk.

Evert Fokkema van Mienskipsintrum Leppehiem in het Friese dorpje Akkrum was donderdag 17 oktober onze gastheer. Hij heeft de afgelopen jaren op vernieuwende wijze invulling gegeven aan de visie dat zorg geen doel op zich moet zijn, maar vooral een randvoorwaarde is voor goed leven.  Fokkema is van mening dat zorgbehoevende ouderen niet weggestopt moeten worden in een tehuis, maar dat ze deel moeten blijven uitmaken van de maatschappij: ‘Zorg is onderdeel van de samenleving en de samenleving is onderdeel van zorg. Zorg is een ondersteuning van je dagelijkse leven en in Leppehiem kom je ook als het niet noodzakelijk is.’

Stapje voor stapje veranderde het standaard verzorgingshuis tot een multifunctioneel dorpscentrum. Zo kwam de kinderopvang er al snel bij, toen de verloskundigen, een muziekschool en de apotheker. Een aantal jaar geleden werd gestart met nieuwbouw voor nog meer voorzieningen en inmiddels is er zelfs een zwembad. En dit alles zonder duidelijke blauwdruk. Per locatie zal de invulling en vorm van een (zorg)voorziening verschillen. Aansluiten bij de lokale vraag is de sleutel tot succes.

Daarna was het woord aan de mannen van Mondenzorg(t): een vrijwilligersinitiatief uit het Monden gebied bij Emmen. Via Noaberhuusen in de verschillende dorpen maken zij een combinatie tussen formele zorg van professionals en informele zorg door vrijwilligers. In een gebied van 10.000 inwoners bieden zij de garantie dat iemand binnen 24 uur zorg krijgt na aanmelding bij een Noaberhuus. Door slimme samenwerkingen met zorginstellingen, zoals het delen van taxibusjes, het combineren van maaltijdservices proberen ze mensen de mogelijkheid te bieden langer thuis te blijven wonen. Een mooi voorbeeld van gewoon doen, zonder je zorgen te maken over regelgeving of subsidies.

Diane Beerlage en Francie Kaaijk-Jacobs van het project Goudoud uit Warffum presenteerden het plan om als dorp zelf een verzorgingstehuis te gaan runnen. Het verzorgingshuis in Warffum heeft kortgeleden haar deuren gesloten. De inwoners van het dorp slaan daarom de handen inéén om op nieuwe wijze ervoor te zorgen dat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen met zorg en ondersteuning. GoudOud richt zich op drie pijlers: een vrijwilligersnetwerk, een virtueel verzorgingshuis en de terugkeer van een gebouwde zorgvoorziening; de ‘stenen’. Inmiddels is het project een landelijk experiment van Platform 31 en wordt er met ondersteuning van de provincie verder onderzocht of het mogelijk is om als dorp in de toekomst zelf een verzorgingshuis te runnen.

En dat er nog voldoende leren en uit te wisselen valt bleek wel uit de informele discussie die na deze mooie verhalen ontstond. De zorgdummies vroegen de ervaringsdeskundigen de hemd van het lijf en wij hopen natuurlijk als Roeg & Roem dat dit soort bijeenkomsten een mooie sneeuwbal in beweging brengt met nog veel meer van dit soort mooie initiatieven tot gevolg!

Naast real life voorbeelden, hadden we ook een aantal mooie voorbeelden op film.

En de presentaties natuurlijk!

Zorg voor Dummies II – een update van de veranderingen from roegenroem

Zorg voor Dummies II – Goud Oud from roegenroem

Deze architect is doortastend, creatief en resultaatgericht. Een goede leefomgeving is waar het volgens haar om draait, helemaal wanneer dit samenkomt op ruimtelijk én sociaal vlak. Annette was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem en nu werkzaam als architect bij TWA architecten.

Bekijk al onze bloggers