De eerste Friese Dorpentop is geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. Op zaterdag 5 november gaan Friezen met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese platteland én zij bepalen aan het einde van de dag ook wat er met de uitkomsten gebeurt.

Nieuwe democratie

Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen (meestal uit een stad, dorp of gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie. De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden.

Meer weten? Lees het op de website van de Friese Dorpentop of op Doarpswurk.