De tijd gaat snel. Het is alweer ruim een jaar geleden dat de nieuwe Woningwet werd ingevoerd. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Lokale partijen zijn volop bezig met de implementatie van de verschillende onderdelen van de Woningwet. Maar ook het Rijk heeft niet stilgezeten. Via consultaties is een aantal wijzigingen van de wet voorgesteld, in de zogeheten Veegwet. Tijd voor een evaluatie. Wat is er gebeurd in de lokale praktijk? Welke veranderingen zijn inmiddels zichtbaar? En wat staat de lokale partijen nog te wachten? Lees het in dit artikel van Platform31.

Knelpunten en grijze gebieden

De Woningwet zorgt voor een scherpere afbakening van de taken van woningcorporaties. Naar verwachting levert dit ook de nodige knelpunten op. De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre andere investeerders willen investeren in de middeldure huur. Vooral in krimpgebieden kan een gat ontstaan voor lage middeninkomens als zich geen investeerders aandienen. Daarnaast is het voor corporaties nog een zoektocht naar wat binnen de kaders van leefbaarheidsinvesteringen wel en niet mag. Dit creëert soms grijze gebieden: waarin mogen corporaties nog wel investeren en waarin niet? En wie springt in het gat dat mogelijk ontstaat? Platform 31 gaat hier in het najaar met met gemeentes en corporaties mee aan de slag.