Donderdag 14 januari was de prachtige dorpskerk in Rottevalle het decor van WIJKatelier 3, tijdelijk omgetoverd voor een brainstorm sessie over het nieuw te bouwen duurzame dorpshuis. Want hoe creëer je nu draagvlak voor dit duurzame project, zodat het gaat leven onder de dorpsbewoners? Aan de hand van de U-theorie bogen we ons over dit praktische vraagstuk.

Cradle tot cradle filosofie

Hennie Meppelink staat aan de voet van het project en laat vol enthousiasme de plek zien, naast de kerk, waar het nieuwe dorpshuis eind dit jaar komt te staan. Samen met veertig vrijwilligers is zij al jaren bezig met het cradle to cradle project, waarbij duurzaamheid in zowel materialisatie als het proces, de belangrijkste pijler is.

Nu er draagvlak is bij de gemeente en het Multifunctioneel Centrum echt gebouwd gaat worden, heerst nog sterker de vraag: hoe brengen we met het bouwen van het duurzame dorpshuis duurzaamheid verder in de gemeenschap?

Duurzaamheid geen ideaal, maar realiteit

Met het betoog van Sietske de Jong van the Natural Step over duurzaamheid, nog vers in ons achterhoofd, starten we met positieve energie aan het helder krijgen van het vraagstuk, om uiteindelijk bruikbare tips uit verschillende hoeken te kunnen geven.

Naast tips over eigenaarschap, het beheer van het dorpshuis in eigen hand houden, het betrekken van de lokale ondernemer bij het bouwproces en het kijken bij MFC’s in de buurt, is communicatie het overkoepelende onderwerp en zou wel eens de makkelijkste (!) oplossing kunnen zijn omtrent dit vraagstuk. Alleen hoe pak je dit nu aan? Wat is de taal van Rottevalle?

Zoek, schrijf en deel

Veel communicatie-activiteiten lijken te zijn gestaakt, terwijl dit juist de betrokkenheid kan vergroten onder de bewoners. Betrek de bewoners ook bij het bouwproces. Zoek naar nieuws, schrijf hierover en deel dit. Er komen binnenkort een aantal leuke mijlpalen aan die je uitstekend kunt gebruiken voor publiciteit, bijvoorbeeld het slaan van de eerste paal en plaatsing van de eerste zonnepanelen. Kijk ook breder dan alleen het eigen dorp en zoek aandacht in de pers.

Zoek de bewoner op, wees actief aanwezig waar hij/zij is en zorg voor interactieplatforms (sociale media), waar ze informatie kunnen halen, vragen kunnen stellen en ideeën kwijt kunnen. Verwacht alleen niet dat alle 1400 dorpsbewoners meteen mee willen denken, maar houd rekening met de verschillende belevingswerelden van de bewoners. De één wil graag meedenken, de ander houdt zich op de achtergrond en wordt graag goed geïnformeerd. Nog een ander onderneemt pas actie na een positief verhaal van een buurtgenoot. Dus blijf communiceren, ook al zie je nog geen (re)actie.

Positieve (duurzame) energie

Het Wijkatelier heeft Hennie veel bruikbare tips opgeleverd en vooral positieve energie. Het werken met de U-theorie zorgde voor nieuwe inzichten om het cradle to cradle principe verder onder de aandacht te brengen, bij dorpsbewoners maar ook breder: laat Rottevalle een mooi voorbeelddorp zijn voor het werken aan een duurzame aarde. Dat we over 40 jaar (als we even doorrekenen), niet 3,5 aardbol gebruiken, maar zoals nu 1,5 aardbol of nog beter, terug gaan naar 1 aardbol!