De achterstand van kleine dorpen aan de randen van Nederland op grote dorpen bij steden is de afgelopen jaren niet groter geworden. Ook zijn de inwoners van kleine afgelegen dorpen de laatste jaren niet negatiever geworden over de leefbaarheid in hun dorp. Ondanks het verdwijnen van voorzieningen, zoals de laatste school, het café of de supermarkt, vinden veel inwoners dat het eerder de goede dan de verkeerde kant op gaat met de leefbaarheid. Dat blijkt uit het onderzoek Dorpsleven tussen stad en land van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin diverse dorpstypes met elkaar zijn vergeleken (.pdf).

Krimp en sociale samenhang

Opvallend is volgens het SCP dat inwoners van krimpdorpen de leefbaarheid een voldoende gegeven, terwijl steeds meer dorpsvoorzieningen verdwijnen. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het verdwijnen van voorzieningen ook positief kan uitpakken, omdat inwoners zich vaker inzetten als vrijwilliger of deelnemen aan een bewonersinitiatief, wat dan weer goed is voor de sociale samenhang.