De doorgeefcamera is precies wat het lijkt: een camera die letterlijk doorgegeven wordt in dorps- en wijkvernieuwingsland! De camera rouleert samen met twee roze laarsjes door het noorden en   kan aan wie dan ook worden doorgegeven zolang ze maar betrokken zijn bij het leven in dorpen en wijken. Samen met de laarsjes gaat de camera dus op pad door Friesland, Groningen en Drenthe langs mooie projecten, mensen en initiatieven. Iedere twee weken een beeldverslag op onze site!

Van Wongema gingen de laarsjes via een korte tussenstop in Ulrum de provinciegrens over richting Friesland om daar mee te wandelen met de Swaddekuier. De Swaddekuier trok 28 en 29 juni vele wandelliefhebbers naar Buitenpost en omgeving. Evenals voorgaande jaren waren er zes verschillende routes uitgezet. Door de grote inzet van de vele vrijwilligers kon de wandelliefhebber genieten van het Nationaal landschap. De Swaddekuier ontleent zijn naam aan het riviertje de Swadde. De Swadde is een riviertje die de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a. van elkaar scheidt. Dit bijzondere landschap in de Nooordelijke Friese Wouden kenmerkt zich met elzensingels, houtwallen en pingoruïnes uit de Weichselijstijd. Het landschap is sinds het ontstaan in de middeleeuwen praktisch onveranderd.

Gedreven, verbindend en inhoudelijk thuis in zowel het sociale als het fysieke domein. Was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Bekijk al onze bloggers