De Friese mienskip is in beweging en de Doorgeefcamera brengt het in beeld. Wat doen bewoners om hun dorpen en wijken leefbaar te houden? Wat voor initiatieven komen er allemaal van de grond en hoe faciliteren andere partijen hierin? Een allereerste verslag uit de gemeente de Fryske Marren met in dit eerste deel drie mooie voorbeelden van hoe inwoners zelf het heft in handen nemen voor hun woonomgeving. 

Sondel zoekt het hoger op!

In het verleden is de toren van de kerk in Sondel ingekort. Het gevolg was wel dat de verhouding toren – kerk niet meer klopte. In Sondel leefde daarom al jaren de wens om de toren weer te verlengen en in oude staat terug te brengen. Dit jaar was de toren aan groot onderhoud toe. Plaatselijk Belang en de inwoners van Sondel grepen daarop hun kans. Er werden acties gevoerd in het dorp om geld bij elkaar te krijgen. Ook andere partijen die verantwoordelijk zijn voor de toren zoals de St. tot Behoud van Rijksmonumenten, de kerkelijke- en burgerlijke gemeente hebben een financiële bijdrage gedaan. Het resultaat mag er nu zijn. De toren staat er weer in oude glorie bij.

Elahuizen kan zittend genieten van hun fruitboomgaard!

Ieder dorp heeft wel een terreintje wat er rommelig bij ligt; zo ook Elahuizen. Hier gaat het om een bosje waar weinig onderhoud aan werd verricht. Daarom actie. Met de eigenaar It Fryske Gea om tafel om het terrein aan te pakken. Vrijwilligers hebben en gedeelte van het bosje gerooid. It Fryske Gea heeft de stobben laten verwijderen, de grond opgehoogd en met wildbloemen ingezaaid. Daarna waren de Elahuisters weer aan de beurt. Er werden prachtige roetsvrijstalen bankjes geplaatst, bosplantsoen en fruitbomen geplant. Afgelopen zomer konden de inwoners en recreanten uitrusten op de bankjes en genieten van het fruit aan de jonge bomen en van het mooie weidse uitzicht.

In Harich laten ze de ballen rollen!

In Harich is een speeltuin voor de jeugd,maar ook de ouderen willen wel eens een spelletje doen. Daarom werden er plannen gesmeed voor een Jeu de boulesbaan in de bestaande speeltuin. Daar was nog genoeg ruimte. Wat is er mooier dan dat jongeren en ouderen op het zelfde terrein hun spel spelen? Er is een ontwerp gemaakt en er zijn vrijwilligers opgetrommeld. De initiatiefnemers gaven zich op voor Kern met Pit en toen was er geen weg meer terug. Er zijn acties gevoerd, fondsen aangeschreven er is gegraven en gestraat.  Met veel enthousiasme is er een prachtige baan gekomen met een “praathuis” van waaruit men het spel kan bewonderen. Regelmatig laten de inwoners de ballen over de baan rollen en jong en oud genieten samen

Meer weten over deze projecten? Neem dan contact op met de Dorpencoördinatoren van de gemeente de Fryske Marren via dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl

Gedreven, verbindend en inhoudelijk thuis in zowel het sociale als het fysieke domein. Was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Bekijk al onze bloggers