De Doorgeefcamera gaat dit jaar op pad langs  gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe. Met het LPB congres voor wijkprofessionals eind november 2014 in Groningen en alle ontwikkelingen als de participerende overheid en de decentralisaties voldoende redenen om daar eens een kijkje te nemen en het wijk- en dorpsgericht werken van gemeenten in beeld te brengen. Wat gebeurt er allemaal in de dorpen en wijken, wat doet de wijkprofessional en hoe geven de professionals vorm aan de veranderende rol van burgers en professionals? De Doorgeefcamera laat ‘t zien!

De laarsjes waren deze keer op bezoek in Hoogeveen. Jong en oud zijn hier druk bezig met allerhande projecten die het wonen plezieriger maken.

Bewoners uit de wijk Krakeel hebben na herstructurering van de wijk de handschoen opgepakt om het Sterrenpark – ook wel het Groene Hart van Krakeel genoemd – opnieuw in te richten. Hierbij spelen begrippen als natuur, spelen en educatie een centrale rol. Eén van gerealiseerde projecten in het park is de aanleg van een natuurlijke speellocatie met klim- en klautermogelijkheden voor kinderen. De komende jaren zal het park meer en meer een nieuw gezicht krijgen door de inzet van wijkbewoners.

Vrijwilligers uit de wijk Schutlanden hebben een activiteitencommissie opgericht voor senioren uit de wijk. Er is gestart met een buurtrestaurant en dit wordt uitgebreid met diverse andere activiteiten, zodat er met regelmaat iets is te doen voor senioren. De activiteitencommissie draait volledig op vrijwilligers.

Vrijwilligers en leerlingen van de basisschool zetten zich gezamenlijk in voor natuureducatieve projecten, waaronder een moestuin. Zaaien, onderhouden en oogsten van groenten met koken voor senioren of het bakken van een worteltaart als eindresultaat. Een leerzaam en sociaal project met heerlijke eindresultaten. Kinderen werken enthousiast in de moestuin. Inmiddels zijn er moestuinen in het dorp Pesse en in de wijken Krakeel en Wolfsbos.

Bewoners van de Dunanthof hebben voor hun buurt drie jeu de boulesbanen aangelegd en een vaste groep spelers maakt hier wekelijk gebruik van, wanneer de weersomstandigheden dit toelaten. Eén keer per jaar organiseert de groep een toernooi voor de hele buurt compleet met wisselbeker en medailles.

Buurtbewoners in De Weide zingen samen in een wijkkoor. Een initiatief dat in 2013 is gestart en na drie maanden repeteren was er rond de kerstdagen een uitvoering. De groep besloot door te gaan en oefent wekelijks. Een grote groep zangers en zangeressen en een nieuwe dirigent genieten samen van muziek.

In de wijk Erflanden volgen drie groepen bewoners een reanimatietraining. Het is één van de vele AED-projecten die in Hoogeveen en de omliggende dorpen zijn en worden gerealiseerd. Grote groepen vrijwilligers hebben zich aangemeld en zetten zich in voor de gezondheid en veiligheid van hun dorp, buurt of wijk

Gedreven, verbindend en inhoudelijk thuis in zowel het sociale als het fysieke domein. Was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Bekijk al onze bloggers