De Doorgeefcamera dwaalt nog steeds rond in Friesland en laat ons zien wat er allemaal gebeurt in de gemeente Weststellingwerf op het gebied van leefbaarheid en bewonersinitiatieven. De gemeente Weststellingwerf is een veelzijdige gemeente in de zuidoosthoek van Friesland. De gemeente kent een bijzondere geschiedenis, die niet alleen zijn sporen heeft nagelaten in het landschap, maar ook de Stellingwervers hun eigenheid geeft. Lees en bekijk de foto’s hier!

De gemeente Weststellingwerf heeft ruim 25.000 inwoners en telt maar liefst 26 kernen, waarvan 24 kleine dorpen met minder dan 1100 inwoners. Deze kleine dorpen worden vrijwel allemaal vertegenwoordigd door een plaatselijke belangenvereniging, met elk hun eigen werkgroepen en commissies. Allemaal zetten ze zich op hun eigen manier in voor een leefbare en levendige woonomgeving. Dit levert zeer veel creatieve ideeën op.

Dorpencoördinator Klaas Hallema is de spil tussen de lokale verenigingen en de gemeentelijke organisatie. Dorpen en gemeente ervaren de samenwerking over het algemeen als positief. Veel waardering is er voor de inzet van alle vrijwilligers, die bereid zijn zich in te zetten voor de eigen woonomgeving. Belangrijk is ook de samenwerking met de koepel van plaatselijke belangen: de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf.

De doorgeefcamera is een mooie gelegenheid om extra aandacht te geven aan kenmerkende kleine en grotere projecten in Weststellingwerf. Hierbij een kleine bloemlezing.

Café De Veehandel

Tijdens het opstellen van een dorpsvisie is duidelijk geworden dat de inwoners van de dorpen Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen één pand aanwijzen om als toegangspoort te functioneren voor recreanten in het gebied, namelijk: Café De Veehandel in Spanga. Plaatselijk Belang ziet kansen voor deze unieke plek. Om te ontdekken of deze plek inderdaad de toegangspoort kan worden voor toerisme en recreatie in de omgeving dient er een verkennend onderzoek verricht te worden naar het pand, de locatie en bijbehorende mogelijkheden. Plaatselijk belang wil dit samen met stichting DBF oppakken.

Et Proemenust

In de leegstaande supermarkt in Scherpenzeel zijn sinds kort een sportschool en eetcafé gevestigd. De nieuwe Stichting Et Treffen heeft hier in ondersteund. De stichting heeft daarnaast gezorgd voor een vrij toegankelijke ruimte voor eigen inwoners en bezoekers van het gebied met een informatiepunt, oudheidkamer, expositieruimte, educatieruimte etc. Onder de naam Et Proemenust (de supermarkteigenaar heet Pruim) heeft een leegstaand pand een nieuwe en veelbelovende functie gekregen.

Dorp in het groen

De gemeente werkt samen met de plaatselijke belangen, bewoners en speciale groencommissie aan de verfraaiing van de dorpskernen en het herstel van landschapselementen. Bewoners kunnen tegen een geringe vergoeding streekeigen beplanting aanschaffen. Tijdens de plantdag worden met behulp van bewoners honderden bomen en struiken aangeplant. Zo zijn in Munnekeburen de plantvakken langs de doorgaande weg grondig aangepakt.

Dorpshart en het IJsclubgebouw

Nadat door Oldelamer enkele jaren geleden eigenhandig een nieuw dorpshuis is neergezet, is het in 2015 tijd om de rest van het dorpshart aan te pakken. Onlangs is de laatste hand gelegd aan het project: samen met cliënten van een zorgboerderij is de beplanting aangebracht. In het voorjaar van 2016 volgt de officiële opening.

Het oude beeldbepalende gemaal en tevens rijksmonument was hard toe aan een grondige opknapbeurt. Het gebouw doet dienst als verenigingsgebouw van de ijsvereniging Nijelamer (bekend van de 1ste kortebaanwedstrijden op natuurijs). Een bijdrage het dorpenfonds van de gemeente gaf het laatste zetje om het gebouw te kunnen restaureren.

Veilige weg - verkeerswerkgroepen en het Stoommachinegebouw

Plaatselijk Belang De Blesse kwam zelf met de wens om de voormalige Rijksweg aan te pakken en ook fietsers voortaan de weg op te leiden. De Blesse wil langzaam maar zeker de uitstraling het karakter van de weg veranderen naar een dorpsstraat. Bijzonder, omdat De Blesse zelf geld heeft gestoken in de maatregelen en fietsers op de weg in veel dorpen op weerstand stuit. Binnenkort praten dorp en gemeente verder over mogelijkheden om ook de erven van aanwonenden aan te pakken.
Nog belangrijker is dat een werkgroep zich structureel inzet voor de verkeersveiligheid en zo bewoners en weggebruikers bewust maakt van hun eigen (rij)gedrag. Plaatselijk belang, politie, VVN, school en gemeente verbinden zich aan deze acties. VVN waardeert deze initiatieven met het Buurtlabel Veilig Verkeer. Inmiddels zijn er 5 buurtlabels uitgereikt in Weststellingwerf en zullen er nog meer volgen. Een zeer hoog aantal, landelijk zijn er 55 uitgereikt.

De melkfabriek in Steggerda was decennialang beeldbepalend. Toen het complex moest wijken voor woningbouw, heeft het dorp zich ingezet voor het behoud van de historie: de oude stoommachine wordt tentoongesteld in eigen gebouw, gebouwd door vrijwilligers. Steggerda wil nu de omgeving aanpakken en er op termijn een mooie pleisterplaats van maken.

 

Cultureel Hoofddorp De Hoeve en internet

Het visionaire dorp De Hoeve heeft handig ingespeeld op de toewijzing van Culturele Hoofdstad 2018 aan Leeuwarden. Het dorp heeft zichzelf uitgeroepen tot Cultureel Hoofddorp 2018! De voorbereidingen zijn in volle gang en nu al gonst het van de activiteiten en krijgt het dorp bijval uit de hele provincie. De publicatieborden bij de komgrenzen zijn overal in de gemeente terug te vinden en in samenwerking met de VKD gerealiseerd. Het is niet alleen mooi, maar voorkomt ook de wildgroei aan zelfgemaakt aankondigingen in de wegbermen. De dorpen regelen dit helemaal zelf.

De Hoeve wil het liefst een glasvezelverbinding in het dorp en het buitengebied. Met het idee dat dit nog wel eens een poos zou kunnen duren, heeft men de pijlen gericht op draadloos internet en een eigen mast neergezet. De eerste bewoners maken inmiddels gebruik van snel internet. De gemeente volgt het project met belangstelling: misschien is het een manier om het buitengebied versneld te ontsluiten voor snel internet

Zelfbeheer

De karakteristieke driesprong net buiten de komgrens van Oldeholtpade was al jaren een doorn in het oog van veel bewoners. Op initiatief van het dorp is nagedacht over de herinrichting en wijze van beheer. Een kruidenrijk bloemenmengsel en duizenden bloembollen bepalen in het voorjaar het straatbeeld en dragen bij een aan de uitstraling van dit fraaie dorp. Plaatselijk belang draagt zorg voor het dagelijkse onderhoud, de “groencollega’s” van de gemeente geven op verzoek advies.

Informatiemarkt toekomstige ouderen

De plaatselijke belangen Nijeholtpade, Oldeholtpade, De Hoeve, Zandhuizen en Oosterstreek hebben het idee opgevat om een informatiemarkt voor “toekomstige ouderen” te organiseren. Bewoners willen het liefst zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. De markt moet geeft voor die doelgroep een beeld van de vele mogelijkheden op woon- en welzijnsgebied. De markt vindt plaats op 5 maart 2016 in het Lindecollege te Wolvega. Een bijzondere bovenlokale samenwerking.