23 oktober was het tijd voor de eerste DoorDenker! Samen met een divers gezelschap bogen wij ons over de casus ingebracht door Erik Holthof: hoe realiseer ik als particulier een woonvorm voor ouderen op het platteland? Belangrijkste advies: VRAAG! Oftewel, ga in gesprek met het dorp, werk met een flexibel concept en ga organisch te werk.

Hoe realiseer ik als particulier een woonvorm voor ouderen op het platteland?’ Een actuele vraag gezien de vergrijzing, de sluiting van vele verzorgingsshuizen en de veranderende rol van corporaties. Op diverse plekken ontstaat vanuit de dorpen zelf diverse (woon) zorg initiatieven, zoals GoudOud in Warffum en Mondenzorg in Drenthe. Erik Holthof heeft het idee om de toenemende leegstand op het platteland als gevolg van krimp als kans te benutten en wil op zoek naar een leegstaand pand om dit te herbestemmen tot woonvorm voor ouderen. De DoorDenkers voorzagen hem van gevraagd advies op alle terreinen. Advies dat voor iedereen handig is die een initiatief wil starten op dit terrein.

Wie?

Een belangrijke vraag die boven kwam: willen al die ouderen wel bij elkaar wonen? En als ze dat willen, is dat dan wel zo handig, want je hebt toch ook jonge instroom nodig voor diensten als klussen en mantelzorg? Juist een mix van bewoners zorgt voor een mooie mogelijkheid in wederkerigheid van diensten en is ook nog aantrekkelijk in de toekomst. Bedenk ook, de ouderen van nu en de toekomst, zijn niet de sherry drinkende achter de geraniums zittende ouderen zoals we die kennen uit de bejaardenhuizen. Ze kunnen én willen veel zelf blijven doen.

Wat?

Een tweede vraag die belangrijk is om te stellen, is: in hoeverre is een woonvorm de oplossing voor het probleem? Gaat het niet vooral om een sociale infrastructuur in een dorp dan een fysiek gebouw waar mensen bij elkaar wonen? Oftewel, begin bij de software en werk van daaruit toe naar de hardware.

In het verlengde daarvan, het wonen is maar een onderdeel van het hele concept. Richt je op alle levensgebieden en breng de daarbij behorende geldstromen in kaart en creëer daarmee extra kansen. Een mooi voorbeeld van het verbinden van verschillende geldstromen is het Wijkbedrijf in Bilgaard.

En dan tot slot: maak er iets vrolijks van. Het is niet een oplossing voor een probleem, het is een vanzelfsprekend onderdeel van de dorpsgemeenschap waar iedereen onderdeel van uitmaakt!

Hoe?

Ga actief op zoek naar de doelgroep. Gooi je vraag open en zoek naar een dorp waar een acuut probleem is, waar reuring bestaat op dit terrein! Dus durf het eerst ook even niet precies te weten, maar gebruik co-creatie als instrument om je concept vorm te geven. Een gebouw kán het resultaat zijn, maar staar je niet blind op één doelgroep en niet op een gebouw als eindproduct.

Ook plannen, ideeën of advies voor deze casus? Laat het ons weten via info@roegenroem.nl

Gedreven, verbindend en inhoudelijk thuis in zowel het sociale als het fysieke domein. Was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Bekijk al onze bloggers