Donderdag 16 april organiseerde Roeg & Roem in samenwerking met Doarpswurk een Doordenker in het Friese Raerd. Centraal stond het initiatief in Jirnsum waar het dorp een dorpscorporatie is gestart ter behoud van 25 sociale huurwoningen van Elkien.

Aanwezig was een bont gezelschap van corporatiemedewerkers, zelfstandigen, vrijwilligers uit verschillende dorpscorporaties of andere initiatieven, planologen en gemeenteraadsleden. Zij bogen zich over de vraag hoe overheid en corporaties op een effectieve manier kunnen samenwerken met initiatiefnemers en andersom.

In maart vorig jaar werd op de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang bekend dat woningcorporatie Elkien geen geld meer wilde steken in de seniorenwoningen van Dekemahiem in Jirnsum. Dit liet het dorp niet op zich zitten en een jaar later presenteerde de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum haar plannen: het dorp neemt de renovatie en verhuur in eigen hand en is daarmee voorloper in Nederland.

Om zover te komen is er al veel werk verzet. Van het maken van een businesscase, het zorgen voor financiering tot en met alles juridisch goed regelen. Doarpswurk bood ondersteuning in het proces als schakel tussen het dorp en Elkien, de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân. Willemke van der Meer van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum vertelde er bevlogen over.

Toch staat het dorp tegelijkertijd nog maar aan het begin. Het eigendom moet nog worden overgedragen, er moeten renovatieplannen worden gemaakt, de verhuur moet nog op gang komen en ook hoe het beheer en exploitatie moet worden opgepakt is nog zoeken. Zowel in de afgelopen periode als in de toekomst zal de dorpscorporatie veel moeten samenwerken met verschillende partijen.

Daarom gingen alle deelnemers van deze Doordenker aan de slag met tips voor twee vragen van de dorpscorporatie.

Hoe kan de dorpscorporatie zich profileren en een serieuze partner zijn?

Hoe kan de continuïteit binnen de dorpscorporatie worden gewaarborgd?

Het was voor iedereen inspirerend om kennis te maken en mee te denken met zo’n actief bewonersinitiatief. Het project kent weer een heel eigen dynamiek en proces. Het concrete plan moet nu vorm krijgen en uitgevoerd worden. We zijn heel benieuwd hoe deze dorpscorporatie er over vijf jaar uitziet. Uiteindelijk ging ook Willemke met een goed gevoel en gevoed met vele bruikbare adviezen weer terug naar Jirnsum!

Hein is coördinator Leefbaarheid bij Lyaemer Wonen en PvdA raadslid in de gemeente Leeuwarden.

Bekijk al onze bloggers