Daar waar de lineaire economie nu tekort schiet gaat de provincie Friesland op zoek naar een alternatief: circulaire economie. Metabolic en Urgenda zijn gevraagd om de concrete circulaire kansen in kaart te brengen. Zij hebben een hun bevindingen in kaart gebracht in het rapport; Circulair Fryslân: De economie van de toekomst.

Tevens zijn ze aan de hand van interviews, bijeenkomsten en workshops op zoek gegaan naar nieuwe potentiële sectoren in Friesland. Op basis van dit onderzoek zijn er vijf circulaire thema’s geformuleerd met 12 projecten die de circulaire transitie in Friesland moeten gaan kickstarten.