Annet Ritsema van Bureau Ritsema – architectuur & stedenbouw is de allereerste supporter van Roeg & Roem. Roeg & Roem wordt gevormd door een netwerk van koplopers in de dorps- en wijkvernieuwing. We inspireren elkaar met nieuwe initiatieven en delen onze kennis en ervaring. Samen werken we aan de ontwikkeling en vernieuwing van het wonen en werken in Noord Nederland. Elke maand publiceren we een portret van één van onze supporters. 

De relatie tussen het ruimtelijke en het menselijke inspireert mij als architect. Vanuit mijn bureau ben ik bijvoorbeeld bezig met verschillende projecten over lang zelfstandig wonen voor ouderen in o.a. Ulrum en Almere. Dat is een integrale opgave. Daarbij gaat het enerzijds over het tegengaan van vereenzaming en nieuwe oplossingen voor zorg. Anderzijds gaat het over nieuwe woonvormen en het aanpassen van bestaande woningen en openbare ruimte. Ik kijk hoe je deze verschillende kanten kunt verbinden: hoe kun je bijvoorbeeld een nieuwe woonvorm ontwerpen waarbij mensen elkaar (ongedwongen) ontmoeten en bereid zijn elkaar te ondersteunen waardoor ze langer zelfstandig kunnen wonen?

Bij Roeg en Roem wordt ook gezocht naar de relatie tussen de stenen en de mensen. Er wordt kennis uitgewisseld over de actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. En het zijn leuke en frisse bijeenkomsten. Ik ontmoet op de bijeenkomsten mensen die zich betrokken voelen bij dezelfde soort opgaven. Dat is ook een fijne manier van inhoudelijk netwerken.

Ik houd van plekken met een sterk verhaal. Laatst was ik in de Kloostertuin van Kloosterburen en was zo onder de indruk. Dorpsbewoners hadden deze verwaarloosde maar monumentale plek nieuw leven in geblazen. Het is een prachtige plek geworden waar het kloosterleven echt weer voelbaar is.

Een andere hele bijzondere plek vind ik het Molukse kerkje in Appingedam. Het vertelt het tragische verhaal van de Molukkers die zogenaamd tijdelijk naar Nederland zijn gekomen. Het kerkje was als een tijdelijk gebouw gemaakt, maar is ook altijd gebleven.

Lees hier meer over het supporterschap en hoe jij ook supporter kan worden van Roeg & Roem.

 

Gedreven, verbindend en inhoudelijk thuis in zowel het sociale als het fysieke domein. Was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Bekijk al onze bloggers