Wanneer

29 oktober 2015

Hoe laat

12:30 - 17:00

Waar

Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje

Roeg & Roem organiseert dit najaar een roege leergang over het nieuwe werken in de noordelijke roemte. De wereld ziet er anders uit dan enkele jaren geleden. Dit vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Hier kunnen we heel lang over praten maar echt verandering breng je door gewoon te doen.

 

Anders werken

In drie WIJKateliers worden mensen geprikkeld op een verfrissende manier, aan de hand van de praktijk, zich te verdiepen in actuele vraagstukken. Deze vraagstukken zijn niet opgesteld door denkers met dikke onderzoeksrapporten onder de arm die de maatschappij bestuderen, maar worden aangedragen door mensen met boeiende, broeiende en bloeiende bottom-up initiatieven die tegen bepaalde vraagstukken aanlopen. Voor het eerste atelier gaan we naar Emmen:

De lijm van Emmerhout

De naam Emmerhoutlijm zegt alles al. Emmerhout is een wijk in Emmen waar dit initiatief als lijm functioneert tussen bewoners en organisaties. Dus geen emmer houtlijm maar een fantastisch netwerk van partners in de formele en informele zorg.
Het netwerk is zo’n 1,5 jaar “in de lucht”. Waar het vorig jaar bij iedereen hoog op het prioriteitenlijstje stond, zakt momenteel de commitment weer wat in. De waan van de dag, de inkoop van de Gemeente Emmen op het sociale domein en eigen agenda’s en ontwikkelopgaven zijn “concurrenten”.

De vraag van Emmerhoutlijm is: Hoe laten we de lijm weer plakken?

Hoe ziet de middag eruit?

De middag begint met het vraagstuk. Initiatoren vertellen het verhaal van Emmerhoutlijm en alles over wat voor soort lijm ze zoeken. We worden rondgeleid op de locatie waar het bewonersbedrijf Op Eigen Houtje gevestigd is. Langzaam maken we ons de vraag eigen. Tijd voor de nodige inspiratie: Coen van de Steeg, founder van het bijzondere platform WeHelpen, vertelt over de ontstaansgeschiedenis van- en de drive achter WeHelpen.

Genoeg voer om met het juiste gevoel, voldoende kennis en zin om buiten kaders te stappen, aan de slag te gaan. In prikkelende werkvormen werken we aan prototypen, veranderbare oplossingen. Er lopen coaches rond die zijn opgeleid om je subtiel bij je lurven te grijpen, indien nodig natuurlijk. Samen brengen we vraagstuk en oplossingen dichter bij elkaar. Daar zijn zowel Emmerhoutlijm als wijzelf heel blij mee.

Kosten:

 (excl BTW)
Fans Niet fans
Per Wijkatelier € 30,- € 60,-
Totale leergang € 80,- € 170,-

Aanmelden

* Verplichte velden

Mette is graag een bruggetje en verbind op een verfrissende manier verschillende organisaties, culturen, plannen en mensen met elkaar. Met veel plezier vervult ze de rol van frisse luis in de pels op thema’s als leefbaarheid en participatie. Mette was in 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Bekijk al onze bloggers