Wanneer

11 maart 2017

Hoe laat

10:00 - 13:00

Waar

Dorpshuis te Raerd

Van de honderden mensen die mee hebben gedaan aan de Friese Dorpentop op zaterdag 5 november jl. hebben zich ongeveer 80 aangemeld om mee te denken en mee te werken om een aantal van de aangedragen plannen een stap verder te brengen. Daarom organiseert het team van de Friese Dorpentop op zaterdag 11 maart een nieuwe bijeenkomst. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar in het dorpshuis te Raerd.

Programma

Welke plannen staan er op het programma?

  1. Het zelf-organiserende dorp;
  2. Onderweg naar een Open Overheid;
  3. Duurzame fysieke en digitale toekomst;
  4. Elke buurt zijn eigen doarpshelp-app;
  5. Leefbaarheid nu en later;
  6. Fysieke en digitale ontsluiting
  7. Mensen hebben mensen nodig: dorpsbelang 2.0

De bijeenkomst duurt van 10 tot 13 uur. Er wordt voor lunch gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van Doarpswurk of van de Friese Dorpentop.

Succesfactoren voor een burgerinitiatief

Bij het vervolg van de Friese Dorpentop worden verschillende opleidingen, docenten, lectoren en studenten betrokken o.a. door onderzoeken uit te voeren i.o.v. de werkgroepen die op dit moment werken aan de uitkomsten van de eerste Friese Dorpentop.

Derde jaarstudenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener hebben al onderzoek gedaan naar succesfactoren van een burgerinitiatief in het dorp Reduzum. Hieruit zijn een hand out, een handig filmpje en een rapport voortgekomen. Bekijk het filmpje hier.

Buorren 30, Raerd

Gezien op: Doarpswurk