De aardbevingen zijn voor veel Groningers een ramp. Er zijn tienduizenden schademeldingen, en de waarde van woningen in het gebied daalt – als ze al verkoopbaar zijn. Zonder af te willen doen aan de ernst daarvan, wil ik wijzen op de voordelen en kansen die de aardbevingen ons in Groningen bieden. We kunnen blijven drijven op geld van de NAM, kunnen we ook op de golven surfen?

Werk

Ten eerste levert de aardbevingen werk op in de bouwsector. Die heeft door de crisis zware klappen gehad. Veel bedrijven in de bouw hebben mensen moeten ontslaan, ook wij als woningcorporatie. Daarvan is een deel weer aan het werk, in de aardbevings, zoals wij dat zeggen. Als ik zie wat de constructeursbureau ’s in de stad vragen voor onderzoek naar aardbevingsbestendigheid van gebouwen, dan heb ik de indruk dat die echt binnenlopen op de problematiek.

Kennis

Nieuwe opleidingen aan o.a. Hanzehogeschool en Alfacollege die zich richten op de bevingsproblematiek hebben wachtlijsten. Er schijnt ook belangstelling uit het buitenland te zijn voor de toegepaste kennis op dit gebied.

Wijkaanpak

De aardbevingsproblematiek biedt kansen de wijkaanpak te reanimeren. Bouwkundige maatregelen om aardbevingsbestendig te maken kunnen slim worden gecombineerd met verduurzaming en kwaliteitsverbetering. Het is een aangrijpingspunt om met bewoners in contact te komen, en die te organiseren. Van de aanpak in de kerngemeenten is veel te leren van hoe het niet moet, dat kan veel beter! We kunnen daarvoor nieuwe methodieken ontwikkelen, bijvoorbeeld gebaseerd op de Reimarkt.

Corporaties

Dit biedt ook kansen voor corporaties, die vanuit hun kerntaak goed zijn op het snijvlak van bewoners en woningen. Misschien kunnen corporaties hun diensten ook wel aanbieden aan particulieren, een rol hebben in opkoop of sloop van woningen?

Mag niet

Nee, hoor ik u zeggen, want dat mag niet meer van Blok’s nieuwe woningwet en bovendien hebben de corporaties geen geld meer door de verhuurdersheffing? Ik denk dat we een goed verhaal hebben naar Blok en consorten, dit is een hele uitzonderlijke situatie, een enorme klus, en u wilt het helpen van bewoners toch niet overlaten aan NAM of EZ? En geld komt van de NAM, toch?

Kansen

Naast ellende bieden de aardbevingen dus allerlei mooie kansen: werk, kennis, reanimatie van de wijkaanpak en nieuwe horizon voor corporaties. Aanpakken!

Directeur woningcorporatie Nijestee in Groningen. Maatschappelijk betrokken volkshuisvester, spreker, blogger

Bekijk al onze bloggers